Baraza la Jumuiya

MIJADALA KUHUSU JUMUIYA
Posts
Topics

KATIBA

Mjadala kuhusu KATIBA ya Jumuiya ya Watanzania Finland (ATF)

4
2

Sherehe za Uhuru

Baraza hili ni kwa ajili ya kujadili mambo mbali mbali kuhusu sherehe za uhuru na uhusika wa watanzania wana diaspora waliopo Finland. Mfano: Umuhimu wa sherehe za uhuru kwa wana diaspora wenyewe, faida zake, uandaaji, uhusika nk.

1
1

Faida za Mwanachama

Mjadala kuhusu FAIDA za Mwanachama wa ATF

4
3

Vyanzo vya Mapato

Mjadala kuhusu vyanzo vya MAPATO ya Chama (Ada, Miradi, nk)

2
1

Share: